Arduino løbelys

Dette er et meget simpelt lille program, der får 6 dioder til at lyse en efter en.
Kun en diode er tændt af gangen.

/*
  Rotary light
*/

int x = 1;
 
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {                
  for(int i=1; i<14; i++){
    pinMode(i, OUTPUT);
    digitalWrite(i, LOW);
  }   
}

void nextLamp(int lamp){
  for(int i=1; i<14; i++){
    digitalWrite(i, LOW);
  }
  digitalWrite(lamp, HIGH);
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {  
  nextLamp(x);
  x++;
  delay(1000);
  if(x > 6){
    x = 1;
  }
}

© Yssing IT