3D scanner

Jeg har lavet en prototype af en 3D scanner, der kan scanne rum og måle størrelsen på disse.

Scanneren er bygget op omkring en Arduino Nano sammen med servo motorer og afstandsmåler, denne kan være ultralyd eller laser, ved laser kan den fungere som en lidar.
Der er mulighed for, via et Windows program, at styre scanningen ret detaljeret samt lave en 3D visning af det scannede rum, med en laser kan der angives, hvor scanneren peger hen i den aktuelle måling.
Det er yderligere muligt, at deffinere hvor mange vertikale og horisontale steps scanneren skal, bevæge sig per scanning. Således er det muligt, at lave grove og hurtige scanninger eller præcise og tilsvarende langsommere scanninger.

Windows programmet er lavet i Lazarus, et Open Source Object Pascal IDE, og Arduino programmet er kodet i C.
Windows programmet er stadig i alfa (05-09-2018) og bliver det nok i noget tid endnu, det samme gør sig gældende for Arduino softwaren.

 

scanner_software_radar.jpg
Scanningen kan vises i 2D som en form for radar/lidar
scanner_software.jpg
Scanning vist i 3D

Fremtidige versioner skal også kunne gøre følgende:

  • Lave 3D scanninger af objekter, der så sættes på en drejeskive.
  • Alle 3D objekter skal kunne gemmes som som obj.
  • Scanningen skal håndtere indvendige rør-scanninger.
  • Total frihed i 3D visningen, således at det er muligt at kunne bevæge sig virtuelt i scanninger.

© Yssing IT