RFID læser

Dette er en simpel RFID rutine til arduino.

RXD forbindes til pin3
TXD forbindes til pin2

Resultatet af læsningen kan ses i Seriel Overvågningsvinduet.

Jeg har selv brugt en RFID 13,56 mHz læser i dette tilfælde, men alle slags læsere burde kunne bruges med samme kode.

 

#include
SoftwareSerial mySerial(2, 3);

String hexString = "";
int counter = 0;
int readCounter = 0;

//pin2 Rx, pin3 Tx
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Serial number will be displayed here if a card is detected by the module: ");
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  mySerial.begin(9600);
  mySerial.write(0x02);
  //Send the command to RFID, please refer to RFID manual
}

// run over and over
void loop() {
  if (mySerial.available()){
    Serial.print(mySerial.read(),HEX);
    counter++;
  }  
 
  if (counter > 3){
    readCounter++;
    Serial.println(" Count: "+String(readCounter)+" ");
    counter = 0;  
  }
 
  //Display the Serial Number in HEX
  if (Serial.available()){
    mySerial.write(Serial.read());
  }  
}

© Yssing IT